Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (3)

Външната задлъжнялост на фирмите надхвърли 16 млрд. евро

Вътрешнофирменото кредитиране надхвърли 16 млрд. евро, показва статистиката на БНБ. В края на юли общата стойност на заемите, отпуснати от чуждестранните компании на българските им дъщерни дружества, е 16.018 млрд. евро - най-високата стойност досега.