УниКредит Булбанк отпуснала 52,5 млн. евро за енергийна ефективност

Фотоволтаичната централа в Първомай ще захранва с ток 27 000 домове

Пускането в експлоатация на най-голямата фотоволтаична централа на Балканите край Първомай ще се равнява на спирането на 7000 автомобила от движение. Това заяви Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. Във финансирането на проекта участва и самата банка, като общият размер на инвестициите достига 125 млн. евро.

Проектът ще има изключително положително влияние върху околната среда, като очакванията са фотоволтаичната централа да може да захранва с електричество 27 000 домове и да намали изхвърлянето на въглероден диоксид в околната среда с 37 400 тона.

По думите на Казини финансовата институция участва активно в изграждането на по-енергийно ефективна икономика.

Банката е отпуснала 52.5 млн. евро на частни и публични организации за подобряване на енергийната ефективност и инвестициите във възобновяемите енергийни източници. Освен това бенефициентите имат право да получат и до 20% от размера на кредита като безвъзмездна помощ по различни програми.

По данни на Евростат българската икономика е 5 пъти по-неефективна в енергийно отношение.

Банката е една от шестте финансови институции в България, които подписаха договор с Европейската банка за възстановяване и развитие по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ за обслужване  на кредитна линия в размер на 150 млн. евро. 

Коментари: 0