Митовете за българските храни

Родни продукти почти няма и това се дължи на липсата на целенасочена селскостопанска политика

20 ~ 1 мин. четене

PR акциите на министъра на земеделието нямат край. Немалко от тях вместо да повишават рейтинга на министър Найденов и правителството, по-скоро влизат в графа „гафове”. Спектърът им е широк - от шумно отразени акции по въвеждане на държавни стандарти и акции по гонене на продавачите на царевица на плажа до плахи опити за директивно замразяване на цените на някои храни в магазинната мрежа. Всичко това щеше да е добре, ако не се сблъсквахме с фактите, че в магазините над 70% от продадените хранителни стоки са внос, а дори и при българските - за производството им се ползват вносни мляко, месо и други съставки. Какво стана със зеленчуковата и овощната градина на Европа, в която България се бе превърнала? Очевидно няма и помен от тази България.

В реално изражение брутната добавена стойност, реализирана в сектор „Селско и горско стопанство” през 2011 г., е с най-ниска стойност за последните 4 години и постоянно се понижава. Броят на заетите в селското и горското стопанство също намалява.

Подкрепи Economic.bg