Джордж Маргонис:

Бъдещето на тютюневата индустрия е бездимно

Регулаторите трябва да създадат условия за съществуващите пушачи, които не могат да спрат, да преминат към по-малко рискови алтернативи

Джордж Маргонис е генерален мениджър на "Филип Морис България"от 2016 г. Той има близо 17 години опит във Philip Morris International. Кариерата му в компанията започва в отдел "Продажби" в "Папастратос" - гръцкия филиал на концерна. По това време той заема различни позиции в отдел „Продажби, промоционални активности и управление на бранда“. През 2009 г. се мести в централата на компанията в Лозана, Швейцария, където заема позицията регионален мениджър "Стратегии за продажбите" за региона на Европейския съюз. През 2014 г. е назначен като директор "Продажби и дистрибуция" за Гърция, Кипър и Малта. Маргонис е завършил маркетинг и мениджмънт в Технологичния образователен институт  (Technological Educational Institute) в Атина. Има магистърска степен по бизнес администрация от университета „Кингстън“ (Kingston) във Великобритания.

Г-н Маргонис, защо „Филип Морис Интернешънъл” разработва алтернативни тютюневи продукти от няколко години, при положение, че има успешен бизнес с цигарите?

Десетилетия наред стратегическите цели в световен мащаб за борба с тютюнопушенето и със заболяванията, свързани с него, се фокусират основно в две посоки - постигане на отказ от пушене и превенция на пропушването. Тези две посоки безусловно са и трябва да останат като приоритет в мерките за контрол на тютюна. И макар че нивата на тютюнопушене действително намаляват в глобален план, всъщност според СЗО темпът на намаляване в последните 5-10 години се оказва незначителен. А в България, според данни на Евробарометър, нивото на тютюнопушене сред населението дори се запазва на едно и също ниво (36%  през 2007 г.  и 36% през 2017 г.). 

По данни на СЗО броят на пушачите по света през 2015 г. е около 1.1 млрд. и прогнозите са, че този брой ще се запази до 2025 г. Затова все повече изявени здравни експерти и държави с най-строги регулации за контрол на тютюна като Великобритания, САЩ, Нова Зеландия, признават, че са нужни нови работещи модели за намаляване на вредата от тютюна, които да допълнят вече познатите мерки за отказ от пушенето и превенция. Нека да допълня, че проведеното през септември 2018 г. проучване от IPSOS в 30 държави относно нагласите на хората към бездимните алтернативи и общественото здраве показва, че 86% от хората смятат, че именно самите компании за потребителски стоки, включително и от тютюневата индустрия, имат задължение пред обществото да инвестират в научни изследвания за развитието на нови по-добри продукти в интерес на здравето. 91% смятат, че технологиите и иновациите играят много важна роля за решаване на проблеми, свързани с общественото здраве, а 77% искат техните правителства да правят всичко възможно да насърчават пушачите, които не могат или не желаят да се откажат от употребата на тютюн, да преминат изцяло на по-добри варианти за тях, отколкото да продължат да пушат. 

Смятам, че „Филип Морис” чрез своите научно подкрепени нови продукти може да отговори на очакванията на потребителите и на обществото като цяло, както и да допринесе за постигането на целите на правителствата за намаляване на вредата от тютюна с помощта на иновативни и научно обосновани продукти по рационален и модерен начин.

Налагат ли се бързо новите продукти на пазара и очаквате ли те да изместят познатите цигари?

Вече над 10 години „Филип Морис Интернешънъл” инвестира над 4,5 милиарда в научни изследвания и разработка на продукти без горене. Защото е известно, че основният причинител на заболявания, свързани с тютюнопушенето, са вредните и потенциално вредни вещества, които се образуват при горенето на тютюна. Затова и основният пробив, с който може да се намали риска за пушачите по света, и който постави началото на трансформацията в цялата индустрия, бе именно създаването на нови продукти, при които е премахнато горенето и дима – бездимни продукти с нагряване на тютюна и, като следствие от това, те са със значително намаляване на вредните вещества.

Ние разработваме портфолио от 4 продуктови платформи – две с нагряване на тютюн и два вида електронни изпарители. Първата и най-развита платформа е познатата на нашия пазар система за нагряване на тютюн IQOS.

Всичките ни проведени изследвания към момента показват категорично, че устройствата за нагряване на тютюн са по-добрата алтернатива от конвенционалните цигари. Те имат потенциал да намалят риска за пушачите в сравнение с това да продължат да пушат и се радваме, че разбирането и подкрепата на политиките за намаляване на вредата расте във все повече страни по света, сред които САЩ, Великобритания и Нова Зеландия. „Филип Морис” е изцяло отдадена на мисията да се преориентират пушачите, които иначе биха продължили да пушат, в потребители на по-добрите бездимни алтернативи. А колко бързо това ще се случи, само времето ще покаже. Към настоящия момент вече близо 6 милиона души по света са бивши пушачи, които са преминали към изделията с нагряване, а само в Япония процентът на бившите пушачи, преминали на бездимни тютюневи изделия, е близо 20%. 

Как се приемат бездимните ви продукти от обществото в България?

Радваме се, че само 4 години след първото пускане на пазара в Япония на системата за нагряване на тютюн IQOS, продуктът вече се предлага в 46 страни, една от които е и България. Сред тези близо 6 милиона бивши пушачи по света, които са преминали към потенциално по-малко рисковата алтернатива, са и десетки хиляди българи, които спряха да пушат и предпочетоха системата за нагряване на тютюн IQOS. Тази тенденция е окуражаваща и вярваме, че скоро ще дойде времето, в което конвенционалните цигари ще останат в миналото, а индустрията ще продължи да се развива изцяло в новата посока към изграждане на бъдеще без дим с помощта на по-малко рискови и задоволителни алтернативи за милионите пълнолетни пушачи. Затова, освен че нашата система за нагряване на тютюн намира добър прием в България, ние приветстваме идеята да се правят още стъпки в тази посока, както от страна на индустрията, така и от държавата по отношение на стимулиране с регулаторни мерки на спиране на традиционното пушене и намаляване на вредата за настоящите пушачи, хората около тях и за обществото като цяло. 

В проучването на общественото мнение, проведено от агенция  IPSOS, което споменах, се отчита, че 45% от пълнолетните българи смятат, че правителствата трябва да насърчават онези , които иначе биха продължили да пушат да преминат на по-малко рискови алтернативи.

Ние открито обявяваме нашите научни данни – проучванията ни са комплексни и са базирани на методите, използвани във фармацевтичната индустрия. Продуктовите ни разработки преминават през стриктни тестове, включително клинични изпитвания, които показват, че има потенциал новите начини за употреба на тютюн чрез нагряване да бъдат средство за намаляване на вредата в допълнение към останалите мерки за борба с тютюнопушенето.

Но за да се постигне това, е необходима подкрепата и разбирането на регулаторите, които да създадат условия съществуващите пушачи, които не могат да спрат, да преминат към по-малко рискови алтернативи.

Някои от пасивните пушачи са притеснени за влиянието на парата, която се образува от IQOS. Какво е въздействието на употребата на IQOS върху околните?

През последите години бяха проведени обстойни изследвания на качеството на въздуха на закрито при употребата на системата за нагряване на тютюн IQOS.  Резултатите от тях до момента – в симулирана среда и в реални условия - показват, че употребата на системата IQOS няма негативно въздействие върху общото качество на въздуха на закрито.

Наскоро представихте новото поколение IQOS 3. Какви са неговите основни характеристики?

Като всеки нов технологичен продукт, устройството IQOS не е перфектно, а и може би никога няма да бъде. По подобие на водещите технологични компании, ние във „Филип Морис” се вслушваме в обратната връзка от потребителите от всички пазари и на база на нея усъвършенстваме устройствата си, като подобряваме техния дизай и характеристики. Новото поколение устройства за нагряване IQOS 3 бяха представени на глобална премиера в Япония в края на октомври – страната, в която бездимната платформа се пусна за първи път в света. Само месец след това новата серия устройства бяха представени и в България. Новата версия на устройствата се отличава с подобрени дизайн и фукнционалности, отговарящи на изискванията на потребителите за удобство, здравина и бързина. Това, което не се променя обаче, е иновативната технология за нагряване на тютюн и солидните научни данни, които стоят зад тази технология.  За нас е важно науката да бъде достоверна за продуктите, които предлагаме, като едновременно с това да предложим по-голямо разнообразие от продукти, за да има избор и стимул пушачите да се откажат тютюнопушенето и да преминат на по-добрите варианти.

Как виждате бъдещето на тютюневата индустрия?

Няма да учудя никого, ако повторя, че определено бъдещето на тютюневата индустрия е бездимно и се радваме, че и други компании разработват и предлагат по-добри бездимни алтернативи на цигарите. Пълнолетните пушачи трябва да са добре информирани и да имат избор от алтернативи на пушенето, базирани на научни данни. Регулаторните и здравните власти са ключово звено в тази промяна чрез стимулиране на иновациите и научните изследвания за разработката на по-малко вредни алтернативи от цигарите, които намаляват вредата от тютюнопушенето.  Правителствата имат днес тази възможност да подпомогнат въвеждането на такива политики и мерки, които да позволят на пълнолетните пушачи, които не искат да се откажат от тютюна, да спрат да пушат и да изберат по-добрите бездимни алтернативи от конвенционалните цигари.

Интервюто е подготвено със съдействието на „Филип Морис България”
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Повече четете в бр. 88 на сп. "Икономика"


Етикети: Филип Морис България | Джордж Маргонис | Филип Морис Интернешънъл | бездимни цигари | IQOS | тютюнева индустрия

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ