„Топлофикация София“ планира 106.4 млн. лв. инвестиции през 2019 г.

Предвижда се рехабилитация на 26.9 км. от топлопреносната мрежа

 „Топлофикация София“ ЕАД планира 106.4 млн. лв. инвестиции през 2019 г. Това става ясно от Бизнес плана на дружеството за предстоящата година.

За ремонтната програма са предвидени допълнителни 9.4 млн. лв. като дружеството предвижда рехабилитация на 26.9 км. от топлопреносната мрежа.

През 2019 г. ще продължи внедряването на софтуерната програма Termis, чрез който ще се постигне оптимизиране преноса на топлинна енергия. Програмата Termis ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Според компанията това ще даде възможност за непрекъснато предвиждане на топлинния товар. Освен ще бъдат изградени и нови контролни точки, където ще се проследяват и измерват налягането и температурите на входа и изхода на абонатните станции, както и параметрите в някои от възловите участъци на топлопреносната мрежа. Данните ще се подават към софтуера Termis и ще осигурят необходимата информация за изготвянето на режимите на топлоснабдяване. Изпълнението на тези проекти ще даде възможност да се реализират икономични режими на топлоснабдяване, без това да бъде за сметка на топлинния комфорт на потребителите, да се редуцират  CO2 емисиите и да се намалят разходите за преноса на топлинна енергия.

 „Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план изискват да бъдем последователни при реализацията на стратегическите проекти, които обхващат период по-дълъг от 1 година“, коментираха от дружеството.

Също така дружеството ще продължи работата по проекта за изграждане на Инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво.

С цел оползотворяване в много по-голяма степен потенциала на централизираното топлоснабдяване в столицата,  през 2018 г. дружеството реализира важен проект за въвеждането на система за мониторинг и управление в 4 200 абонатни станции в топлорайон „София“. Тази система дава възможност на клиентите да бъдат не само информирани, но и активни, като менажират потреблението на топлинна енергия в сградата чрез Интернет и получават анализи за консумацията си, с оглед предприемане  на подходящи енергоспестяващи дейности. Експертите в дружеството пък имат възможност да идентифицират предаварийните и аварийните ситуации, да разпознават генезиса на авариите и да набелязват необходимите действия. През 2019 г. ще продължи реализацията на проекта в топлорайон „София Изток“, а в следващите години ще бъдат обхванати и останалите топлорайони в столицата.

„Предлаганите услуги ще допринесат както за повишаване удовлетвореността на потребителите, така и за подобряване  събираемостта на вземанията. Към края на миналата година  90% от стойността на издадените през сезон 2017-2018г. фактури за топлинна енергия са заплатени. В тази връзка и през следващата година ще продължи прилагането на програмата за лоялни клиенти“, коментираха от дружеството.

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти също така услугите дялово разпределение и управление на енергията. През 2018 г. броят абонати, които ползваха услугата дялово разпределение достигна 34 240.

През 2018 г. към столичната Топлофикация са се присъединили нови 3081 клиенти, а в бизнес плана за 2019 г. се предвижда увеличение броя на абонатите с още 3100.

Сред приоритетите в бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД за 2019 г., свързани с подобряване на техническото и финансово - икономическото състояние на дружеството са продължаване реализацията на проектите за развитие на мониторинг системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа и за рехабилитацията на топлопроводите. Обновяването на топлопреносната мрежа, която е с обща дължина близо 2 000 км., дава добри резултати по отношение снижаване на аварийността и повишаване надеждността и качеството на услугата централизирано топлоснабдяване.

През 2019 г. дружеството предвижда да продължи до продуктивния старт внедряването на интегрираната информационна система за цялостно управление на ресурсите.

„Убедени сме, че в резултат от положените усилия, ще постигнем  пълноценно оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град София и ще предоставяме все по-добра услуга на повече от 1.5 милиона столичани наши клиенти“, заявиха от „Топлофикация София“ ЕАД.Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: мрежа | инвестиции | Топлофикация София | ремонти | бизнес план