Fitch потвърди кредитния рейтинг на България заради стъпките към ERM-2

Спирането на процеса на присъединяване към еврото може да доведе до понижение

09:19 22.02.2020

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings остави непроменен дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“. Тя запази перспективата пред рейтинга ни положителна. Оценката беше на същото ниво и през месец август 2019 г. при предишния анализ на агенцията. 

Рейтингът на България е подкрепен от силната външна позиция и традиционно добрите фискални параметри, както и от благонадеждната политическа рамка в резултат от членството в ЕС и ясно очертаната перспектива за присъединяване към еврозоната. Ограничаващи фактори са по-ниските доходи, в сравнение с държавите с аналогичен рейтинг и неблагоприятните демографски фактори, които могат да възпрепятстват растежа в дългосрочен период. Индикаторите за управление са в съответствие с тези на другите държави от групата.

От агенцията съобщават, че една от причините за запазването на рейтинга е, че процесът към присъединяване към ERM-2 и банковия съюз е към завършване. „Всички ангажименти по ERM II са финализирани, но други два вътрешни - Fibank и Investbank са в процес на укрепване на капиталовите си позиции. Големият размер на обезценените заеми на ПИБ и възстановените активи представляват предизвикателство, но изглежда, че е поет ангажимент и двете банки да постигнат своите капиталови планове до крайния срок за април 2020 г.", казват от Fitch. 

Добавяме, че рейтингът е изготвен от агенцията преди да стане ясно, че България най-вероятно ще се присъедини към валутния механизъм ERM-2 с няколко месеца по-късно от обявения първоначален срок - краят на април 2020 г. Вчера от Брюксел премиерът Бойко Борисов коментира, че новият срок ще е юли 2020 г., за да има време да се постигне консенсус по темата.

На първо място сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, е посочено формалното присъединяване на България към ERM-2. Съответно, на първо място сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, е изведено спирането на процеса на присъединяване към еврото.

Fitch Ratings продължава да очаква силни фискални резултати през периода 2020-2021 г., подкрепени от стабилната макроикономическа среда и консервативно управление на бюджета. Силните приходи през миналата година спомогнаха за по-доброто представяне на фиска.

От рейтинговата агенция поддържат прогнозата си за растеж на БВП от 3.3 % през 2020-2021 г. Влошената външна среда все още не е повлияла значително на България. Въпреки това, продължаващата глобална несигурност и прогнозираното възстановяване на вноса (отчасти благодарение на увеличаването на инвестициите) вероятно ще доведат до по-рязко забавяне на растежа през следващите тримесечия. Както и за другите страни в региона, вътрешното търсене ще остане фактор, подкрепящ растежа, повлиян от благоприятните условия за финансиране и силното представяне на пазара на труда.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: България | еврозона | кредитен рейтинг | Fitch Ratings | приемане на евро | ERM 2