КРИБ представи спешните мерки за спасение на българския бизнес

Разсрочване на данъци, премахване на лихвите за публични задължения и осигуряване на ликвидност за фирмите, са част от предложенията

17:47 15.03.2020

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) представи предложенията си за спешни мерки, които държавата трябва да предприеме в подкрепа на българския бизнес във връзка с обявеното извънредно положение и тежките стопански ограничения във връзка с епидемиологичната обстановка в страната. Според организацията, която обединява най-големите компании в България, произвеждащи значителна част от брутния вътрешен продукт (БВП), за облекчаването на бизнеса трябва да се приложат 16 мерки:

1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в резултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) след 2012 г.;

2. Въвеждане на таван за разходите за такса задължения към обществото (ЗКО) на енергоинтензивните предприятия с критерии за допустимост съгласно Насоките за държавна помощ за околна среда и енергетика;

3. Ретроактивно възстановяване на надплатените суми за природен газ на крайните клиенти на "Булгаргаз" след споразумението с "Газпром";

4. Промяна на сроковете за деклариране, плащане и изпълнение на финансови задължения:

 • Отлагане на крайната дата на годишното финансово приключване на предприятията с два месеца;
 • Да се удължи срокът и да се разсрочи плащането на осигуровки и ДДФЛ, включително за м. февруари, чийто срок е 25 март;
 • Да се удължи подаването на одитирани финансови отчети към регулатори и институции с минимум 60 дни;
 • Да няма лихви върху публичните задължения за периодите, удължени в контекста на ситуацията;
 • Да се удължат сроковете за подаване и плащане на годишните данъци на физическите лица с 60 дни.

5. Осигуряване ликвидност на бизнеса, без която няма да могат да се плащат заплати и суми към доставчици. Липсата на ликвидност ще доведе до вълна от фалити и истинска, дълбока криза. Доколкото сме във валутен борд, ликвидността може да бъде осигурена само от държавата. В тази връзка предлагаме да се съсредоточим върху мерки за осигуряване на ликвидност като:

5.1. Забавени и дължими плащания на бюджетни организации

 • или Да се осигури незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета ли не) за неплатени, но дължими и неоспорени плащания на бюджетни организации;
 • или Да се осигури изкупуването на тези задължения от ББР (има и прецедент).

Особено важно е приоритетно да се осигурят средства за болниците – там това е животоспасяващо. Но нека държавата да помогне на всички като плати веднага сумите, които така и така се дължат, но се забавят.

5.2. Данък печалба

 • да се отложи срока за плащане на годишния данък печалба за фирми /корпоративен данък/ и физически лица с 30 или 60 дни;
 • временно (3 месеца) да се спре събирането на авансов данък печалба за 2020 г.

5.3.Данък добавена стойност

 • Да се удължи срока за внасяне на ДДС с 30 или 60 дни.

6. Възмездно осигуряване на дезинфектанти, маски и дистанционни термометри за транспортните фирми, обслужващи производствени предприятия. Тези дезинфектанти, маски и дистанционни термометри да се доставят на производствените предприятия с цел защита на работещите в предприятията при влизане на МТП за товарене на стоки - за дезинфекция на водачите на МПС;

7. Да не се затварят търговски обекти свързани с авторемонтна дейност, имащи отношение към безопасността на автомобилите и към безопасността на движението. Дейността е свързана с мобилността на населението в кризисния период и няма опасност от струпване на хора при осъществяването и;

8. Въпроси, свързани с трудовото законодателство:

 • Въвеждане на гъвкаво работно време (указания за прилагане на чл. 139, ал. 2 КТ, които се въвеждат едностранно от работодателя);
 • Въвеждане на намалено работно време;
 • Компенсация на хората, които ще бъдат временно в отпуск поради затварянето на търговски обекти;
 •  Въвеждане на режим на дистанционна работа/работа от разстояние - да се облекчи режимът, предвидeн в КТ в случаите на обявено извънредно положение за страната;
 • Увеличаване на продължителността на разрешения извънреден труд в рамките на една календарна година за един работник или служител /указания за прилагане на чл. 146, ал. 3 КТ във връзка с чл. 144, т. 3, съгласно които няма ограничения за максимална продължителност и работодателите могат да го ползват/.

9. Въвеждане на почасова сметка на отработените часове за даден продължителен период. Според нея всички отработени часове се натрупват съгласно тяхната категория труд в отделна индивидуална сметка за всеки работник. В интерес на работника е да натрупва часове за периоди, в които предприятието няма достатъчно натоварване. Работниците събират часове и ги държат в сметката си, за да могат да запазят нормалните си доходи в периоди с намалено работно време;

10. Предприятия с добри икономически показатели и с добра кредитна история, които изпаднат в доказани проблеми с ликвидността в резултат на кризата, да имат право на разсрочване на кредитни вноски при финансови институции (банки, лизингови компании, и др.), съответно да получават държавни гаранции за увеличаване на кредитната си рамка при финансовите институции;

11. Да се подкрепи финансово разпространението на електронни и печатни медии - телевизиите да не заплащат таксите, а печатните медии - освен субсидиране на разпространението, и подкрепа за брака. В момента не е ясно къде и какво ще се продаде от отпечатаните тиражи, тъй като пощите нямат ясна представа за работещи пунктове;

12. Да се използва европейско финансиране за мащабна информационна кампания в електронните и печатни медии;

13. Създаване на „зелени“ коридори за придвижването на тежкотоварни камиони на територията на страни членки на ЕС;

14. Екстрени мерки за освобождаването на български превозвачи блокирани на граници на страни членки на ЕС;

15.  Предоставяне на стимули на българските производители, които произвеждат дезинфектант с цел оказване на натиск върху този продукт и недопускане на спекула;

16.  Премахване на акциза върху спирта, който се използва за дезинфектант (последните дни се наблюдава рязък скок на спирта, който се използва за дезинфектант).
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.