MoitePari.bg:

Вълна от понижаващи се лихви по депозити през май

Лихвите по ипотечните кредити се доближават до най-ниските си нива

През май www.MoitePari.bg отчита като висока активността на банките по отношение на промени по срочни депозити. В началото на месеца липсваше активност, но след средата на месеца банките започнаха доста активно да понижават лихвите си. Освен с традиционното вече понижаване на лихви, банките започнаха да преустановяват част от предлаганите продукти. С тези си действия те ясно показват, че насочват усилията си към други банкови продукти, като жилищните кредити.

По-ниска беше активността на банките през изминалия месец при жилищните и ипотечни кредити. Четири банки предложиха новости като основно бяха в посока подобрения на условията по продуктите, които предлагат. Не липсваха и оферти за нови продукти, макар това да беше от само една банка.

Банките останаха традиционно пасивни по отношение потребителските кредити и през май новости в тази посока не видяхме, с изключение на удължаване на промоции при две банки.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. май 2014 спрямо м. април 2014


Срочни депозити


Според анализа на www.MoitePari.bg 7 банки са коригирали своите продукти през месец май.

Банка ДСКсе оказа с нови лихви по срочни депозити от 12.05.2014г. Банката понижи с 0,20 п.п. лихвените проценти по всички срочни депозити в BGN, EUR, USD и GBP. Тези корекции бяха валидни за срочните влогове Резерв, Палитра, Аванс и Спектър.
   Няколко седмици след това трезорът преустанови предлагането на срочен влог "ДСК Ритъм" в BGN, EUR и USD.

Банка Пиреос също промени лихвите по част от срочните депозити в средата на месеца. Банката понижи с 0,25-0,30 п.п. лихвите по част от предложенията си. Тези промени засегнаха 6-месечния Пиреос Стандарт, 3, 6 и 12-месечния Пиреос Златен, Депозит 30+ (Стандарт и Златен), Спринт, Аз избирам, Депозит 30 и Промоционален 4-месечен депозит.
 
УниКредит Булбанк промени в средата на месеца лихвите по срочните си депозити за физически лица. Банката понижи с 0,10-0,20 п.п. лихвите по част от срочните депозити. С коригирани лихви продължиха да се предлагат 3,6 и 12 – месечните стандартни срочни депозити, промоционалния депозит Donna, Рокада и промоционалния „Под ръка“.

Alpha Bank понижи лихвите по срочни депозити. Банката понижи с около 0,25-0,50 п.п. лихвите по всички срочни депозити. С по-ниски лихви продължиха да се предлагат стандартните срочни депозити, Депозит “Alpha Аванс“ и Alpha Прогресивен депозит.

Fibank бяха с нови лихви по срочни депозити от 26.05.2014г. Банката понижи с около 0,20 п.п. лихвените проценти по стандартните срочни депозити Супер депозит, Малечко Палечко, Златни години, 6 х 6 и Свободен депозит.

ОББ е с нови лихви по срочни депозити за физически лица от края на месец май. Стандартните срочни депозити, Форекс (6 и 12-месечните), 3-месечния „Сега“, Премия и  Бонус продължиха да се предлагат с 0,20-0,50 п.п. по-ниски лихви.

Инвестбанк понижи лихвите по срочни депозити за физически лица отново в края на изминалия месец. В резултат на това банката понижи с около 0,50-1,00 п.п. лихвите по всички срочни депозити. С по-ниски лихви продължиха да се предлагат стандартни срочни депозити, VIP депозит с авансово получаване на лихвите, Дългосрочен депозит с авансово изплащане на лихвата и Екстра + ваканция.

Спестовни сметки

Въпреки традиционно по-ниските лихви по спестовни сметки, сравнено с тези по срочни депозити банките не подминаха и тях. Това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за промените по спестовни сметки през изминалия месец. Активността при спестовните сметки беше по-ниска, като банките и при тях продължиха да понижават дохода от тях.

ТБ Д понижи лихвите по безсрочния влог „Д Банк +“. Понижението на лихвите беше с 0,25 п.п. и в двете валути на влога – BGN и EUR.

УниКредит Булбанк са с нови по-ниски лихви по спестовни сметки от средата на изминалия месец. Банката понижи с 0,10-0,20 п.п. лихвите по  спестовна сметка „Повече“ и стандартна спестовна сметка.

Fibank са с нови лихви по Свободна разплащателна сметка от края на месец май. Сметката се оказа с 0,25-0,50 п.п. по-ниски лихви само за последните няколко лихвени периода. Най-чувствително беше понижена лихвата за последния лихвен период, като корекцията там беше с около 1,00 п.п. Промените засегнаха левовите и евровите сметки.
  Банката понижи и лихвата по безсрочния спестовен влог. За всички валути понижението беше в размер на 0,20 п.п. С толкова се оказа и понижението на лихвата при безсрочния депозит „Union Club”.

ОББ промени лихвите по „Отворена сметка“ сметки в края на месец май. Банката понижи с 0,30– 0,40 п.п. лихвите по този продукт.

Потребителски кредити

Промени през изминалия месец по отношение на потребителски кредити на практика липсваха. Две бяха банките, които удължиха съществуващи промоции. С това активността на банките се изчерпва, според наблюденията на www.MoitePari.bg.

Alpha bank удължи промоцията по по-голямата част от заемите за текущо потребление за физически лица. Според условията по нея банката събира по-ниска такса за усвояване и разглеждане на документи. Удължената промоция няма крайна дата.

Банка ДСК удължи срокът на промоцията по кредитите за текущо потребление. Банката запази условията по тях непроменени, като от тях ще има възможност да се възползва всеки, кандидатствал до 30.06.2014г.

Кредитни карти

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, по време на която клиентите не дължат лихва за покупки и теглене. В допълнение на това, по време на промоцията, на клиентите няма бъде удържана такса за теглене както от банкоматите на Райфайзенбанк, така и от всички останали банкомати, независимо дали са в България или в чужбина. Промоцията е валидна за нови картодържатели, които са подали искане за издаване на кредитна карта до 31 август 2014 г. Те ще могат да се възползват от промоционалните условия – без такса за теглене и без лихва, до 15 октомври 2014 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Наблюденията на www.MoitePari.bg показват, че през май 4 банки бяха по-активни в своята кредитна политика и предложиха новости за своите бъдещи и настоящи клиенти. След като Банка ДСК имаше изтичаща промоция на 20.05.2014 г., тя предложи нова такава с някои промени. Банката прекрати предлагането на своите продукти с фиксирана лихва за 3 и 5 години. При останалите кредити корекции също настъпиха като основното, на което може да се обърне внимание е намалението на лихвите с 20 базисни пункта. Условията са в сила до 30.06.2014 г.

Следващата банка с промени беше Пощенска банка. Това, на което наблегна банката беше отпадане на възможността за по-ниска лихва за първата година. Възможността за по-ниска лихва за определен период се запазва само за кредита за рефинансиране и периодът с фиксирана лихва се увеличава от 12 на 36 месеца с лихва в размер на 5.49%. Тригодишен период с фиксирана лихва вече е достъпен и при вариант на кредита с пакет „Универсален платец”, както и при кредит без ползването на пакет.
Освен корекциите в лихвите, банката премахна и таксата за предсрочно погасяване. Промените в условията на банката по жилищни кредити са в сила до края юни 2014 г.

Следващата банка с промени през май беше Райфайзенбанк. Нейните корекции бяха насочени изключително върху таксите по продукти. Голяма част от тях отпаднаха, например таксата за усвояване на кредита, за управление на кредита, таксата за ангажимент и за предсрочно погасяване. Отпадането на тези такси е валидно до 30.06.2014 г.

Последната банка с новости по жилищните си кредити беше Инвестбанк. Банката предложи на своите клиенти нов продукт – „Домашен уют”. Кредитът е с максимален процент на финансиране до 90%, срок до 35 г., а лихвите започват от 6.90% за първата година и 7.90% след това за лева и евро.

Две банки удължиха срокът, в който ще бъдат валидни настоящите им условия по жилищни кредити. Това бяха БАКБ и ОББ, като и двете банки удължиха промоциите си до 15.07.2014 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ


3М депозити

Висока беше активността на банките, участващи в Индекса за срочни депозити на MoitePari.bg. 7 от тях промениха лихвите по най-добрите си оферти за 3-месечни депозити. Това бяха: Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Fibank, ОББ, Банка Пиреос, Alpha bank и Инвестбанк. В резултат на тези промени ЕГЛ по най-добрите оферти по 3-месечни депозити се понижиха с около 0,20 п.п.  Най-чувствително се оказа понижението на лихвите по депозит „Екстра + ваканция“ на Инвестбанк, като ЕГЛ по 3-месечния депозит в лева и евро се понижи с 0,70-0,90 п.п. Всичките тези промени се отразиха върху стойността на Индекса. В края на месец май левовият индекс се понижи с близо 0,13 п.п., спрямо месец по-рано (от 2,12% на 1,99%). Този в евро също отчете понижение, като се понижи с 0,14 п.п., спрямо месец по-рано (от 2,00% в края на април на 1,87% в края на май).

Потребителски кредити с и без поръчители

През май банките не предложиха новости по потребителските кредити, поради което нямаше промяна и в офертите, включени в индексите. Удължените промоции при 2 от банките, участващи в индексите, не повлияват техните стойности и те остават на нивата от април.

Ипотечни кредити в лева и евро

През отминалия месец май банките бяха умерено активни, поради което умерените корекции в индексите са очаквани. Посоката на изменение е положителна, т.е. и двата индекса регистрират понижения. Индексът в лева се понижава до ниво от 7.93%, което е едно от най-ниските нива на индекса в цялата негова история. Стойността му се понижава с 12 базисни пункта, като основна роля за това има промените в офертите на 3 от банките, включени в него. С 22 базисни пункта се подобрява офертата на Банка ДСК в резултат на понижаване на лихвата с 20 б.п. Втората банка, повлияла индекса, е Пощенска банка. Най-доброто й предложение е с 16 б.п. по-изгодно. Подобрението се дължи на корекции в лихвените условия по продуктите на банката. Отпадна по-ниската лихва за първата година, а лихвата за останалия период вече с 41 б.п. по-ниска. Третата банка, повлияла индекса, е Райфайзенбанк. Нейното най-добро предложение се подобри с 0,73 п.п. Понижението е съществено и се дължи на отпадането на таксата за усвояване и годишната такса за управление на кредита.

Индексът в евро регистрира понижение в размер на 9 б.п. до 8.06%. Банките, повлияли стойността му, са 4. Банка ДСК подобрява офертата си с 22 б.п. в резултат на понижаване на лихвата с 20 б.п. Пощенска банка влошава най-добрата си оферта с 27 б.п. Този резултат се постига, след като банката премахва по-ниската лихва за първата година. Третата банка, повлияла индекса, е Райфайзенбанк. Нейното най-добро предложение се подобри с 0,73 п.п. Понижението и тук се дължи на отпадането на таксата за усвояване и годишната такса за управление на кредита. Последната банка, повлияла индексът беше Инвестбанк. Най-доброто й предложение вече е по-изгодно с 1.56 п.п. Драстичното подобрение се дължи на съвсем нова оферта, която заменя досегашната най-добра.ЕКИП на www.moitepari.bg
- Българският Финансов ПътеводителАко сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: депозити | понижение | банки | лихви | Петрол Асет | Brikk

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини