Доц. д-р Ася Пенчева, Академичен директор на Център за професионално обучение „Хотелиерска лига“

Заплатите в туризма трябва сериозно да се повишат

Инвестираме в качествени туристически кадри, подготвени по световни стандарти

Снимка: Мариана Гугалова/Ателие Гуге

Доц. д-р Ася Пенчева е Директор на Център за професионално обучение „Хотелиерска лига“, част от най-големия хотелски оператор „Виктория Груп“. Успоредно с това преподава в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и други водещи университети в страната и чужбина в направление „Туризъм“.

Завършила е бакалавърска, магистърска и докторска степен в УНСС. Хабилитира се в същия университет, което я превръща в един от най-младите доценти в страната. Специализирала е хотелски мениджмънт в Швейцария и Испания. Паралелно с академичната й кариера, вече втора година развива „Хотелиерска лига“.


Доц. д-р Пенчева, какво очаквате от предстоящата Национална среща на туристическата общност в България?

Фокусът на Националната среща на туристическата общност в България е върху основните предизвикателства, пред които е изправена индустрията и възможностите за тяхното преодоляване. Осъзнавайки значимата роля на човешките ресурси за развитието на туризма, ние поставяме специален акцент върху кадровите проблеми и професионалната квалификация на работещите в сектора. На срещата очакваме да се обсъдят перспективите за насърчаване сътрудничеството между държавните и общински администрации, браншовите организации и туристическите предприятия в страната.

Каква е рецептата за решаване на проблема с липсата на подготвени кадри в туристическия бранш? Кой трябва да се ангажира с този въпрос – държавата или частният бизнес?

Проблемът с липсата на подготвени кадри в туристическия бранш е комплексен и мултиплициран. Той възниква и се задълбочава, вследствие въздействието на редица икономически, социални, политически и дори исторически фактори.

В тази връзка, решението на проблема изисква интегрирани усилия и конкретни действия както от страна на държавата, така и от страна на бизнеса. Националната среща на туристическата общност в България може да се приеме като иновативна инициатива за изграждане на сътрудничество за преодоляване проблемите в туристическия сектор в страната. Ние имаме за цел да създадем стратегически партньорства, чрез които да въвеждаме ефективни методи за повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма. Ясно осъзнаваме, че липсата на подготвени кадри в бранша може да бъде преодоляна само и единствено чрез ангажиране на по-широк кръг от заинтересовани страни. Тези аргументи ми позволяват да дам т. нар. рецепта за преодоляване на проблема с човешките ресурси в туризма, а именно сътрудничество и професионално обучение.

От какви кадри има по-голяма нужда българския туризъм – висококвалифицирани и опитни специалисти или нискоквалифицирани? Има ли достатъчно добри мениджъри в бранша?

За предлагането на висококачествен туристически продукт, който е конкурентоспособен на националния и международните пазари, индустрията се нуждае от висококвалифицирани служители на всички управленски нива и длъжности. Българският туризъм определено няма нужда от нискоквалифицирани кадри. Всеки служител, независимо от неговата длъжност и йерархично ниво, трябва да бъде обучен и квалифициран, за да изпълнява ефективно своите задължения. Невъзможно е да се предложи високо качество и да се реализират дългосрочните стратегии за развитие на туристическия бизнес с нискоквалифициран персонал.

По отношение на въпроса дали има достатъчно добри мениджъри в бранша, моят категоричен отговор е „Да“. Могат да бъдат посочени редица добри практики за управление на туризма в България. Голяма част от най-добрите мениджъри в сектора са поканени и ще присъстват на организираната от нас Национална среща.

Разкажете малко повече за Центъра за професионално обучение „Хотелиерска лига“ – каква е причината за създаването му, откога функционира, в какви направления работи?

„Хотелиерска лига“ е лицензиран център за професионално обучение от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение в края на 2015 г., но реално стартира дейността си през 2016 г. Центърът е част от най-големия хотелски оператор „Виктория Груп“. Основаването на Центъра е продиктувано от острата нужда от добре подготвени и висококвалифицирани кадри в сферата на туризма, по-специално в хотелиерството и ресторантьорството, които да задоволяват все по-нарастващите изисквания на гостите. Именно този факт поставя основния фокус от работата на „Хотелиерска лига“ върху предоставянето на професионално обучение за всички професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

Друго основно направление в работата на „Хотелиерска лига“ е предоставянето корпоративно консултиране на място за действащи хотелски и ресторантьорски обекти, предназначено за тези, които желаят да повишат качеството си на обслужване. Инвестирането в човешкия ресурс, чрез текущо обучение и развитие на уменията на служителите, предоставя възможност да се създава и добавя стойност към организацията. Корпоративните практически обучения са предназначени както за административния, така и за оперативния персонал и са изцяло съобразени и адаптирани към спецификите на обектите. Провеждането на обученията спомага за осъществяване на текущ контрол върху процесите и дейностите, извършвани от служителите на всички оперативни равнища.

Мониторингът и анализът на качеството са от ключово значение за успешното развитие на всяка организация. За да помогне на клиентите си да поддържат изградения имидж на своя обект, след извършваните корпоративни обучения „Хотелиерска лига“ им предоставя услугата „Таен клиент“. Целта на този метод е да се установи съответствието между начина на обслужване и вече въведените стандарти в конкретния обект. Методът „Таен клиент“ спомага за мотивиране на персонала и проверка на неговата лоялност. Използвайки резултатите, собствениците на хотелски и ресторантьорски обекти могат да подобрят нивото им на обслужване и да отстранят слабите места на своите служители, което да бъде забелязано от клиентите.

Какви са възможностите за кариерно развитие, които предоставя този център?

Възможностите за кариерно развитие, които ЦПО „Хотелиерска лига“ предоставя, са неограничени. Ние непрекъснато повишаваме професионалната квалификация на нашите служители в съответствие със световните хотелски стандарти и това им дава възможност за професионално израстване. В случай, че притежава нужната мотивация, всеки един служител може да се развива в рамките на холдинга.

На какви кадри разчитате – български или чуждестранни?

Определено на български. Ние целим повишаване не само на квалификацията на служителите, но и на качеството на предлаганите продукти. Нашата дългосрочна цел е чрез обучение да осигурим заетост и икономическото благосъстояние за населението в страната.

Въпреки това, от една година насам работим с украински студенти, които учат хотелски мениджмънт. Тези студенти владеят по няколко езика и когато пристигнат в страната биват обучавани от нашите инструктори на хотелските стандарти на веригата. Предвид текучеството на кадри в туристическия сектор, предстоящият летен сезон ние отново ще разчитаме на тях.

Сътрудничите ли си с местните власти в различни региони, развивате ли проекти по европейски програми?

Както вече отбелязах, сътрудничеството е в основата на дейността на ЦПО „Хотелиерска лига“. Отворени сме към сътрудничество с местните власти във всички региони в страната. Към момента приоритетно работим с общини в Северозападна България, за да осигурим възможности за алтернативна заетост и развитие на районите чрез туризъм.

Един от сериозните проблеми в туристическия бранш е заплащането. Как би могло да се подобри то?

Основното конкурентно предимство на българския туризъм е в хората, заети в туристическата индустрия. Затова следва да инвестираме именно в тях. Браншът трябва да разбере, че за да спре изтичането на кадри в туризма, средната заплата в сектора трябва да се повиши значително. Именно този въпрос е една от дискусионните теми на предстоящата Националната среща на туристическата общност в България.

Има ли в България условия за целогодишен туризъм и постоянна (а не сезонна) заетост на кадрите в бранша?

Природните и антропогенни ресурси на България я определят като дестинация, която предлага множество видове туризъм. Малка част от тях са конгресният, балнеоложкият и културният туризъм, които осигуряват целогодишна заетост и привличат по-високи ценови сегменти потребители на туристически услуги.

Туристическият бизнес е един от секторите, които са най-потърпевши от влиянието на сивия сектор. Как трябва да се реши този проблем?

За съжаление сивият сектор се развива закономерно с развитието на туристическата индустрия. Това е и един от факторите, които обуславят липсата на квалифицирани кадри в сектора. Необходими са законодателни промени, контрол и повишаване етиката и морала на работодателите и служителите.

Има ли неизползвани възможности българският туризъм? Кои са те и как биха могли да бъдат развити?

Неизползваните възможности са свързани с факта, че туристическите ресурси в България не се използват ефективно и отговорно. Надявам се чрез инициативите и проектите, които стартираме с Центъра за професионално обучение „Хотелиерска лига“ да развием не само потенциала на човешките ресурси в бранша, но и да разработим нови форми туризъм, чрез които да се осигури постоянна заетост на кадрите в бранша.Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: туризъм | инвестиции | заплати | кадри | Северозападна България | нелегална продажба | водопроводни | сладолед | лешници | конференция по киберсигурност | езерото Комо | ДНК компютри | рефлекси