Откриха редица нарушения във финансовия отчет на СУ

Сметната палата отказа да завери отчета

Снимка: Economic.bg

Сметната палата откри нередности в годишния финансов отчет (ГФО) на Софийски университет "Свети Климент Охридски" за 2016 г. и отказа да го завери. В понеделник тя публикува изводите от направения одит на въпросния отчет.

На първо място Палатата посочва, че в ГФО на университета има редица некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността му. Проучване на въведената интегрирана система за финансово управление и контрол в учебното заведение показва, че: „системата от вътрешни правила е утвърдена от Ректора на СУ, вместо от Академическия съвет на университета, което е в нарушение на  чл. 26, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“; „разработената Счетоводна политика на СУ не обхваща цялостния счетоводен процес, като не отразява специфичния характер на стопанските операции в университета и неговите звена”, „не е регламентиран подходът на приключване на сметка 4500 „Вътрешни разчети“, с което не са спазени изискванията на т. 37 от ДДС № 3 от 2016 г.” и др.

Посочени са и редица други нарушени правила, включително при осчетоводяването на авансово получени средства по програми като „Erasmus +“, „Erasmus Mundus“, „Седма рамкова програма“ и др., както и на авансово получени средства от „Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика“ към БАН по договори за изпълнение на проекти, финансирани от институции на ЕС.

„Сметна палата изразява становище, че поради съществеността на отклоненията, описани в Одитен доклад № 0100101917, годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ към 31 декември 2016 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане”, гласи заключението на Сметната палата. Именно с него тя аргументира и решението си: „Сметна палата изразява отказ за заверка на финансовия отчет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г.”.

От СУ публикуваха своята позиция относно решението на Сметната палата. От там коментираха, че одитите на регулатора през последните пет години са показали редица слабости в счетоводната политика и отчетност на университета. Именно затова са били предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията.

Ръководството на Софийския университет ще продължи с решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина и изразява своето убеждение, че предприетите през последните 18 месеца действия ще доведат до видим напредък, който ще бъде установен още през октомври 2017 година при текущия контрол от страна на Сметната палата, а впоследствие и при проверката на изпълнението на дадените препоръки в началото на 2018 г.“, написаха от СУ.Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: отчет | одит | СУ | Софийски университет Св Климент Охридски | отказ | Сметна палата | заверка

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини