„Надвзетите“ пари за парно да не се връщат, предлагат експерти

БЕМФ предлага индустрията да получи 75 млн. лв. от 150-те млн. лв.

„Надвзетите“ пари за парно да не се връщат, предлагат експерти
2447 ~ 2 мин. четене
Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева

Парите, които „Газпром“ ще върне на „Булгаргаз“, трябва да бъдат разпределени балансирано, а връщането им към крайните потребители много усложнява целия процес. Това смятат от неправителствената организация на „Български енергиен и минен форум“ и предлагат решение как да бъдат разпределени 150-те млн. лв. „надвзети“ средства. 

В предложението им обаче не влиза връщането на пари на крайните битови потребители на топлофикациите заради сложността на този процес и необходимостта от сериозни промени в закона, обясни Иван Хиновски пред Economic.bg. 

Според БЕМФ въпреки промените в Закона за енергетиката КЕВР няма правно основание да задължи топлофикационните дружества да връщат пари на клиентите си или надплатените суми да бъдат калкулирани в бъдещите им сметки. Това може да стане, само ако допълнително се промени Законът в частта „Топлоснабдяване“.

Потребители на природен газ са и десетки други предприятия от химическата, леката и хранителната промишленост, земеделски производители и сектора на туризма, които ще имат своето правно основание да изискват връщане на надплатените суми. Според Хиновски индустрията в момента има нужда от тези пари, защото създава работни места.

В позицията на БЕМФ се предлага 50% от средствата да бъдат възстановени на индустриалните потребители с оглед подпомагане на конкурентноспособността им в кризата и създаване на стимули за запазване на работните места по методика, предложена от работодателските организации. Тоест 75 млн. лв. от сумата, която руското дружество ще върне на България. Други 25% - да бъдат внесени като дарение във фонда за борбата с пандемията към  Министерство на здравеопазването. Останалите 25% да се внесат във Фонд „Сигурност на енергийната система“ поради прогресиращото понижение на постъпленията в него и опасността от достигане на критична ситуация, налагаща промени на регулаторни решения и повишаване на цената на електроенергията на регулирания пазар и цената „задължение към обществото“.

Според енергийните експерти в настоящия си вариант Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката може да създаде хаос в енергетиката и икономиката поради явния нормативен дефицит в редица, свързани с потреблението на природен газ области.

Подкрепи Economic.bg