Специалисти по дигитален маркетинг и продажби ще са най-търсени през 2017г.

Най-задъхващите се сектори за експерти са ИТ, аутсорсинг, производството и хотелската индустрия

Специалисти по дигитален маркетинг и продажби ще са най-търсени през 2017г.
6130 ~ 3 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Дарина Пенева е управляващ директор на Стантън Чейс (Stanton Chase) в България от началото на 2006 г. Тя има над 20-годишен опит в областта на набиране и подбор на персонал за мениджърски позиции, както и значителен опит в оценяване на компетенции, провеждане на обучения и идентифициране и развиване на личностен и мениджърски потенциал. Economic.bg разговаря с нея за предизвикателствата пред работодателите при намиране на кадри, най-търсените специалисти в България и очакванията на бизнеса за 2017 г. 


Г-жо Пенева, кои са най-търсените кадри от българските работодатели?

Сред най-търсените позиции продължават да са традиционните функции, като продажби, маркетинг, финанси, човешки ресурси, администрация, логистика, ИТ, производство. С навлизането на все по-нови и интерактивни технологии във всички сфери на бизнеса, наблюдаваме засилено търсене на професионалисти в областите дигитален маркетинг и продажби, управление на проекти, ИТ сигурност, обработка на големи масиви от данни (Big data), като очаквам тенденцията да се запази и занапред. В производствените компании и в центровете за споделени услуги от изключителна важност са иновациите, развойна дейност и ефективност (LEAN) на процеси.

В кои сектори на икономиката в България се отбелязва най-голям ръст?

За поредна година икономиката на България се движи от експорта и търговията, расте и делът от БВП на аутсорсинг индустрията и туризма. Секторите, които топ мениджърите считат, че имат най-голям ръст са аутсорсинг, технологии и телекомуникации, индустриален, търговия с бързооборотни стоки. Наблюденията ни показват, че на ръст се радват и фармацевтична индустрия, туризъм и селско стопанство.

Какви са най-търсените умения от кандидатите?

Без значение на какво ниво в организацията е дадена позиция сред най-търсените нагласи и поведенчески компетенции са поемане на отговорност, про-активност, позитивна комуникация, екипност, аналитични умения, адекватна самооценка, като мотиватор за усъвършенстване и развитие. Ако се фокусираме към високите мениджърски позиции сред посочените най-важни компетенции в проучване на Стантън Чейс от края на 2016 са лидерски качества, съчетани с визия за водене на компаниите към промяна и успех, креативност и иновативност, адаптивност.

Кои сектори страдат най-много от липса на кадри и за какви позиции?

Сред най-задъхващите се сектори поради липсата на достатъчно подготвени специалисти/мениджъри са ИТ, аутсорсинг, производствените предприятия, както и хотелската индустрия. ИТ компаниите и хотелиерите предприемат стъпки да изграждат собствени академии/експертни центрове, в които да подготвят и развиват специалистите, от които имат нужда, отворени са и за привличане на чужденци. Поради сравнително младата история на роли, като дигитален маркетинг, там също има недостиг на достатъчно професионалисти и се наблюдава голяма конкуренция между работодателите за привличането и задържането им.

Кои са най-често търсените канали за подбор на кадри от бизнеса?

Намирането и привличането на таланти си остава една от най-приоритетните задачи за компаниите днес – около 90 % от топ мениджърите споделят, че имат трудности, свързани с намирането на подходящи кандидати. Компаниите стават все по-креативни в използването на комбинация от методи и подходи – залага се на мрежа от контакти, вътрешни препоръки от служители, професионални и социални мрежи, обяви за работа. В много случаи работодателите предпочитат самостоятелно да проведат подбор и едва когато той не доведе до успех се обръщат и към агенции за подбор или за екзекютив сърч. Въпреки всичко, ние наблюдаваме повишена потребност от услугата директен подбор на персонал, както от международни, така и от български компании.

Освен София, в кои български градове има раздвижване на пазара на труда и къде се отварят позиции за млади специалисти?

Поради бързото развитие на аутсорсинг индустрията, както и обособяването на индустриални зони с множество производствени предприятия, всяка година се отварят нови работни места и за млади специалисти в Пловдив, Варна, Велико Търново, Благоевград и Русе. Трябва да се отбележи, че в някои от районите се наблюдава изчерпване на възможностите за запълване на работните места и компаниите търсят алтернативни подходи за решаване на проблема. Все по-често се разглеждат и други демографски подходящи зони в страната – много се говори за бъдещо развитие на района от Плевен до Видин.

Какви са очакванията на бизнеса за 2017г.? Каква част от мениджърите планират да наемат нови хора?

Топ мениджърите на България декларират увереност, че бизнесът им ще продължи да расте и през 2017 – 81 % очакват умерен или значителен ръст.  Също толкова планират да наемат нови служители.  Най-голяма нужда ще имат на ниво ключови специалисти и експерти (57,6 %), следвани от ниво среден мениджмънт. Във фокус, на голям брой от отговорилите в проучването ще е наемането на професионалисти с експертиза в областите продажби, управление на проекти и маркетинг/ПР, административни, ИТ и производство.

Подкрепи Economic.bg