Политика при коригиране

Economic.bg подхожда честно към читателите си при допуснати грешки. Коригираме ги бързо и ясно посочваме кои и къде са били те. Не прикриваме грешки чрез последващи актуализации на статиите.

Читателите са поканени да се свързват с нас по имейл ([email protected]), за да ни уведомят за грешки или да оспорят представения материал. Преглеждаме всички въпроси, повдигнати в кореспонденцията, отговаряме, където е необходимо, и коригираме грешки, ако проверката ни наистина установи допуснати такива.

Журналистите в Economic.bg се стремят да предоставя точни, безпристрастни отчети по всяко време. В случай че допуснем грешка или излезе нова информация, която променя нашето разбиране по темата, ние правим корекция, препратка или актуализация.

Ако проверката на фактите съдържа съществена, фактическа грешка, ние я коригираме. В долната част на статията се поставя информация в различен шрифт, която обяснява какво е коригирано. След това корекцията се прави в основния текст на статията и, ако е необходимо, се отразява в заглавието.

Ако проверката на фактите покаже незначителна грешка, като например правописна или граматическа, която няма отношение към разбирането на статията, тя се коригира своевременно, но не се отбелязва изрично.

Ако сме запознати с допълнителна информация, която не противоречи на съществуващата информация, а просто дава допълнителен контекст или обяснение по темата, обсъждана при проверката на фактите, тази информация се добавя в статията и тя се отбелязва като „обновена“. В долната част на статията се поставя уточняващ текст, за да се обясни какво е добавено.