директни плащания (38)

Директните плащания за земеделците се увеличават с 250 млн. евро

Директните плащания за земеделците се увеличават с 250 млн. евро

Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период след 2020 г. няма да бъдат намалени с 0.7%, каквито бяха първоначалните разчети, а дори ще има увеличение с около 250 млн. евро