държавен лидер (3)

60% от българите живеят в бедност

Най-голям е делът на жителите на България в целия Европейски съюз (ЕС), които живеят в материални лишения, показва изследване на Евростат за хората в риск от бедност или социално изключване в  ЕС. 60% от българските граждани живеят в тежки материа