6060 (3)

Бизнесът губи време като се концентрира само върху схемата „60/40“

Бизнесът губи време като се концентрира само върху схемата „60/40“

Мярката се отнася както за работодателите, така и за работниците. Тя трябва да защити интересите на всички страни - от една страна да помогне на работодателите със средства, а от друга страна - да гарантира