Airbnb (87)

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

Местата за настаняване, които се отдават под наем чрез платформи като Airbnb и Booking ще трябва да заплащат по 8 лв. на легло, за да се регистрират в общината и легално да извършват дейността си

Пътуването може никога вече да не е същото, смята директорът на Airbnb

Пътуването може никога вече да не е същото, смята директорът на Airbnb

Глобалният туризъм може никога да не се възстанови напълно от коронавирусната пандемия, заяви Airbnb Inc., съосновател и главен изпълнителен на компанията за краткосрочно отдаване на имоти под наем

Кризата изгони туристите и повиши цените на Airbnb

Кризата изгони туристите и повиши цените на Airbnb

Имам раздвижване на пазара, но все още резервациите, които имаме идват от местния пазар. В момента се наблюдава и малко увеличение на резервациите на апартаментите, които са по морето.

Наемодателите в Airbnb разпродават имотите си

Наемодателите в Airbnb разпродават имотите си

Ейми Офийлд винаги е мечтала да има ваканционен имот в Галвестън, Тексас, който да отдава под наем. Преди пет години успява да реализира тази своя мечта и със съпругът й Крис купуват къща в залива.