Чуждестранните инвестиции се увеличават с 24%

За периода януари - октомври стойността на ПЧИ е 1335.7 млрд. евро

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в български активи са се увеличили с 23.6% до общо 1335.7 млрд. евро за първите десет месеца на годината. Предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) показват обаче, че само през октомври ПЧИ са с отрицателен знак.

От статистиката става ясно, че през октомври от страната са изтекли капитали на стойност 41.1 млн. евро. Тази тенденция се запазва за втори пореден месец, след като през септември БНБ обяви, че страната са напуснали 167.4 млн. евро.

Въпреки негативната тенденция от последните два месеца, икономистите смятат, че заложените 1.5 млрд. евро за 2012 г. дори ще бъдат надхвърлени.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. са на Холандия (622.3 млн. евро), Люксембург (238.7 млн. евро) и Русия (146.8 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Австрия (-150.1 млн. евро) и към Великобритания (-145.5 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари - октомври 2012 г. се увеличават със 126.2 млн. евро, при увеличение в размер на 142.3 млн. евро за януари - октомври 2011 г.

Коментари: 0