Правят рейтинг на работодателите

Системата ще се изготви от Българската стопанска камара и КНСБ

Българската стопанска камара и КНСБ имат идея за създаване на рейтингова система на работодателите в страната, съобщиха от стопанската камара. В системата ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите.

„Време е всички да знаят кои са работодателите в България, както и доколко са отговорни към държавата и работниците си“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че по данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си. 

„С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – „сатанизацията“ на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодателите, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, коментира Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК.

Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност.

„За целта е важно синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места“, коментира още Божидар Данев.

Коментари: 0