Автор

Автор 100 статии

Явор Алексиев

Детските надбавки = мизерия за всички + 5 лв.

Детските надбавки = мизерия за всички + 5 лв.

Така фокусът отново пада върху месечните помощи за отглеждане на деца. Болшинството от резервите, които можем да изразим към тези идеи, всъщност касаят не толкова евентуалното покачване на разходите

Какво се случи с автомобилната индустрия в България за 15 години

Какво се случи с автомобилната индустрия в България за 15 години

Производството на превозни средства и части за тях продължава да повишава значението си за българската икономика. Както продукцията, така и износът на страната ни в този сектор стават все по-мащабни и високотехнологични

Ръстът на заплатите остава значителен

Ръстът на заплатите остава значителен

Последните данни на НСИ показват годишен ръст от 9,9% на средната брутна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 г. Това е най-голямото увеличение от третото тримесечие на 2009 г. насам, поне що се касае до номиналния ръст на възнагражденията.

Работа и гъстота на населението в България и ЕС

Работа и гъстота на населението в България и ЕС

България е страната в ЕС, в която се наблюдава най-голяма разлика в заетостта между гъсто населените и слабо населените места. Данните на Евростат от ежегодното изследване EU-SILC показват, че през 2016 г....

Още по-високи местни данъци през 2017 г.

Още по-високи местни данъци през 2017 г.

Състоянието на общинските бюджети и отказът на централната власт от фискална децентрализация поставят все повече местни власти в ситуация, в която повишаването на данъци изглежда къде изкушаващо, къде наложително....

Дунавските общини: кратък профил

Дунавските общини: кратък профил

Като основни проблеми пред дунавските общини се очертават ниското ниво на инфраструктурно развитие и свързаност – фактор, възпрепятстващ както инвестиционната активност, така и трудовата миграция между общините

Домакинствата отделят все повече за данъци

Домакинствата отделят все повече за данъци

Основният двигател на различията са доходите от работна заплата – те формират все по-малък дял от доходите на бедните домакинства и все по-висок дял от доходите на по-богатите такива.