икономически ефект (3)

Какви са икономическите загуби от мръсния въздух

Какви са икономическите загуби от мръсния въздух

Замърсяването на въздуха е комплексен проблем. Различни замърсители попадат в атмосферата и засягат здравето, околната среда и климата. Замърсяващи вещества биват отделяни от почти всички икономически и социални дейности.