метални отпадъци (2)

Браншовите организации със становище по Закона за отпадъците

Пет организации - Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска браншова камара "Феникс ресурс", изразиха