От 1 до 5 години затвор за кражба на кабели

Прогнозират скок на незаконната търговия с метали, заради рестрикции към светлия бизнес

296 ~ 3 мин. четене
Автор: Таня Киркова

С от 1 до 5 години затвор да се наказват крадците на кабели и метални части от пътна, енергийна, съобщителна и друга инфраструктура. Браншът на рециклиращата индустрия  ще предложи тази и още промени в проекта на Наказателен кодекс, който се изготвя в момента. Според председателя на Българската асоциация  по рециклиране /БАР/Борислав Малинов, поставянето на долна граница на наказанието ще доведе до реалното му налагане. В момента за кражба на релси или електропроводници, може се постановят  до 5 г. лишаване от свобода, но делата се прекратяват по маловажност, защото няма определено най-малко ниво на наказанието.   

1 килограм телефонни кабели в момента се изкупуват по около 8 лева, което прави доход от 800 лв. за крадец на 100 кг. кабели. Напоследък крадците се ориентирали към изкопаване на телефонни кабели. С около 27% намалели кражбите на метали миналата година по данни на МВР , след въвеждане на изискването търговците на скрап да изкупуват части от националната инфраструктура само от съответните компании и фирми, които работят или са оборудвани с такива.  

Незаконните площадки за отпадъци от черни и цветни метали обаче  ще се увеличат, а  голяма част от фирмите, които търгуват със скрап, ще минат в сивия сектор, заради рестриктивни изисквания и практики, засягащи предимно светлия бизнес,  в Закона за отпадъците, които влизат в сила от 2013 г.

Очаква се от 2300 площадки, които работят в момента,  законните да намалеят до около 800. От останалите 1 500 площадки вероятно около половината ще продължат да функционират, но в сивия сектор.

„Металните отпадъци, които не са опасни, са приравнени към режима на опасните отпадъци. Ние трябва да отговаряме на много условия, за да упражняваме бизнеса си – да платим банкова гаранция 25 000 лв. за разрешително за дейност и по 5 000 лв. на площадка.  Ако нарушим нещо ни наказват от 30 до 100 хиляди лева. При второ нарушение от 60 до 200 хиляди лева. Взимат ни разрешителното на фирмата и пак ни глобяват с 30 000, като ни взимат банковата гаранция. А санкцията за незаконна площадка е 1500 лв. и не могат да  им я  вземат, обясни Борислав Малинов.

До 14 януари 2013 г. всички фирми, които ще се занимават с търговия със скрап  трябва да са внесли банкови гаранции, да са изпълнили изискванията за площадките, сред които оборудване с видеокамери, непропусклива бетонна настилка и други , за издаване на разрешително за дейността.

5 са начините, чрез които фирмите за скрап избягват тежките изисквания. Регистрират площадки за дейности с отпадъци от пластмаса и хартия, за автоморга, за брокер или търговец на скрап.

Бизнесът предлага да се намалят санкциите за законните фирми, търгуващи със скрап и да се увеличат за работещите в сивия сектор. За да стане контролът действен, да се проверят всички площадки за черни и цветни метали, които са лицензирани досега, за да се определи кои от нерегистрираните по новия закон продължават да работят незаконно.

Банковите гаранции да се определят според оборота на фирмата, е другото предложение в защита на малките и средни  фирми. 

Да се предвидят данъчни облекчения според инвестициите в рециклираща, транспортна техника и площадки, както и да се предвиди възможност  за  ползване на финансиране по ОП Конкурентноспособност  и други европейски програми, иска рециклиращия бранш.

4 са браншовите организации в сектора на дейностите с метални отпадъци и те най-добре ще се справят с допуска и контрола на пазара, каза Иво Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия /АРИ/.

Подкрепи Economic.bg