реформи в здравеопазването (3)

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. – има ли реформи, какви са и къде са?

Проектобюджетът на НЗОК за 2019 г. – има ли реформи, какви са и къде са?

Преди броени дни започна обсъждането на проектозакона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., в чийто преходни и заключителни разпоредби се предвиждат редица промени