COSENSE (1)

Българска компания с платформа за улесняване на екипите при масово тестване за Covid-19

Българска компания с платформа за улесняване на екипите при масово тестване за Covid-19

Голяма част от бизнеса в световен мащаб е впрегнал усилия и ресурси в опитите за борба с COVID-19 и осигуряване на средства за тестване на носители, регистриране на нови случаи и защита