DJ (2)

Банкер DJ поема Goldman Sachs

Банкер DJ поема Goldman Sachs

Инвестиционната банка Goldman Sachs потвърди, че следващият главен изпълнителен директор ще бъде Дейвид Соломон, който в момента е главен оперативен директор