Dogs (2)

Новата енергийна политика на ЕС – повече гъвкавост и фокус върху потребителите

Новата енергийна политика на ЕС – повече гъвкавост и фокус върху потребителите

В идеално конкурентни пазари би следвало измененията при цените на едро бързо и в пълен размер да бъдат отразени и при цените на дребно, но опитът на електроенергийния пазар в ЕС опровергава тези очаквания