EOS Matrix (3)

Бизнесът увеличава времето за погасяване на просрочени задължения

Бизнесът увеличава времето за погасяване на просрочени задължения

България следва общата европейска тенденция за намаляване на дните, необходими за погасяване на просрочени задължения. Това отчита международната компания за управление на вземания ЕОS Груп