Geneva Motor Show 2017 (2)

Влакове ще летят със 160 км/ч от Свиленград до турската граница

Влаковете вече ще могат да се движат с до 160 км/ч от крайграничния Свиленград до турската граница. По-високата скорост ще може да се развие благодарение на новата жп линия Свиленград-турска граница