Honeypot (1)

„Умните“ устройства улесняват живота, но често излагат хората на риск

„Умните“ устройства улесняват живота, но често излагат хората на риск

Чрез тъй наречените „honeypots” (от англ. „гърне за мед“, бел.р.) искаме да прихващаме атаки по целия свят. Това е система, която подражава на уязвими устройства и целта е тя да бъде заразена и след това анализирана