IKT (2)

300% ръст на IT сектора за 7 години

300% ръст на IT сектора за 7 години

С 300% се е вдигнал оборотът на услугите в сектора на информационните и комуникационни технологии в България за последните 7 години. Общо той е достигнал 2.5 млрд. евро за този период