Virgin Group (5)

10 от най-жестоките лидери в историята

10 от най-жестоките лидери в историята

Владетелите, включени в класацията са управлявали по различно време, но общото между тях е, че са били причина за нещастието и смъртта на много хора. Класацията е създадена не само на база информация за броя не жертвите на всеки един от владетелите, но