ЧЕЗ е провело 62 обществени поръчки за 9 месеца

В дейността си компанията стриктно спазва Закона за обществените поръчки, като се стреми към максимална прозрачност и публичност, обявиха от дружеството

200 ~ 1 мин. четене

"ЧЕЗ Разпределение България" АД е провело през първите девет месеца на годината 63 открити процедури за възлагане на обществени поръчки за строително-монтажни работи, услуги и доставки на материали. От тези процедури 22 вече са приключили или са пред подписване на договор с избрания изпълнител. За доставка на материали са започнати 35 процедури. От тях приключили или пред подписване са 16 договора на стойност над 40млн.лв, сключени за срок от 2 години, а 12 са в период на оценка и избор на изпълнител.

"В момента дружеството извършва организационни промени в начина на провеждане на процедурите и сключването на договорите с доставчиците. Целта ни винаги е била да поддържаме  максимална прозрачност в отношенията с нашите клиенти и партньори, като спазваме изцяло Закона за обществените поръчки. Всичко, което правим е пред очите на обществото и свидетелства за стремежа ни да работим отговорно и професионално", каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

Съгласно действащите в момента правила всички процедури стартират с решение на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България, след което се провеждат съответните процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България взима решение за избор на изпълнител и упълномощава свой член да сключи договора с избрания доставчик.

Подкрепи Economic.bg