По-малка и некачествена зърнена реколта

Около 3,9 млн. тона пшеница и 580-620 хил. тона ечемик се очаква да достигне реколтата тази година

Около 3,8-3,9 млн. тона пшеница и 580-620 хил. тона ечемик се очаква да достигне реколтата тази година, сочат изчисленията, направени на база информацията на Областните дирекции "Земеделие". За сравнение, прогнозните данни за очаквано производство за същия период на предходната година, са били в диапазона 3,8 - 3,9 до 4,0 млн. тона за пшеницата и за 600-700 хил. тона за ечемика.

Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров в отговор на въпрос, какво е състоянието на есенните култури след обилните пролетни дъждове и споделят ли в министерството опасенията на зърнопроизводителите за намаляване на добива на пшеница с около 20 на сто.

Обобщените данни на експертните комисии на Областните дирекции "Земеделие", направени след пълното обследване на площите, заети с есенни култури, в средата на май, сочат, че състоянието на посевите с пшеница е "добро" до "много добро" при 78,1 процента. За сравнение, през 2011 г. този процент е бил 87,0.

При площите с ечемик процентът на посевите в подобно състояние е 69,4 на сто, като предходната година те са били - 87,6 на сто, информираха от министерството.

Според експертите, съпоставяйки настоящите данни с тези от предходната година, е видно, че процентът на посевите с пшеница в добро до много добро състояние е с приблизително 9 пункта по-малко за пшеницата и с 18 пункта за ечемика. Това според тях се дължи до голяма степен на неблагоприятните агроклиматични условия през есента на 2011 г. и зимата на 2012 г.

Като "средно" специалистите определят състоянието на 19,4 на сто от посевите с пшеница и на 25,4 на сто на ечемика. Посевите в "незадоволително" състояние са 2,2 на сто при пшеницата и 3,8 на сто при ечемика.

Експертите от Областните дирекции "Земеделие" прогнозират средни добиви за страната в границите на 360-370 кг/дка за пшеницата и 330-340 кг/дка за ечемика, с уточнението, че това са средно претеглени стойности, получени на основата на биологичния добив и състоянието на културите.

Щетите при рапицата и ечемика ще бъдат изчислени след приключване на процедурата по издаване на констативни протоколи за напълно пропаднали площи и обобщаване  на постъпилата в МЗХ информация.

Коментари: 0