Проблемите пред икономиката: Корупция и опазване на собствеността

Страната ни може да се похвали със сравнително добри показатели при индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и човешко развитие

376 ~ 3 мин. четене

Корупцията и правото на собственост продължават да са сред най-големите проблеми на българската икономика и постигането на високи доходи. За пета поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ), с подкрепата на Фондация за свободата "Фридрих Науман", прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях. Страната ни може да се похвали със сравнително добри показатели при индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и човешко развитие.

Прегледът на осемте индекса в тазгодишното издание еднозначно показва връзката между социалното и икономическо развитие на страните и тяхното място в класациите - първенците имат едни от най-високите средни доходи на човек от населението. Развитието на позицията на България подкрепя тази  зависимост. Повишаването на икономическата и  социална свобода, подобряването на защитата на  правото на собственост, намаляването на корупцията и държавната намеса в икономиката води до по-високи темпове на икономически растеж и увеличаване на доходите. За съжаление, напредъкът  в тази посока през последните години е бавен и несигурен, като не липсват сфери, в които дори се върви назад.

Къде е България

Резултатът на България спрямо останалите страни-членки на Европейския съюз  показва доста разнопосочно представяне - в отделни класации  страната се представя добре, но в други изостава значително:

- Слаби резултати (между 40-60%) - в индексите за възприятие на корупцията и този за право на собственост оценката на България е едва половината от максималната и далеч от тази на първенеца в ЕС и за двата индекса - Финландия.

- Посредствени резултати (между 60-70%) - индексите за конкурентоспособност, отворен бюджет, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на бизнес класират България по-близо до първенците както в ЕС (Финландия, Великобритания и Дания за последните два индекса), така и в света.

- Добри резултати (70-80%) - в индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и човешко развитие  България се представя добре, като оценката й е  около й от максималната и доста по-близо до тази  на водещите страни в ЕС - Финландия и Холандия.

Как да стигнем първенците

Международният опит, както и този на страната,  показва, че пътят към настигането на първенците минава през смелото реформиране на социално-икономическите взаимоотношения в страната.

Предложените 87 мерки в изследването целят  скъсяване на дистанцията между България и лидерите  в международните класации, което ще доведе до повече инвестиции, по-висок икономически растеж и в крайна сметка - по-високи доходи и подобряване на благосъстоянието на населението. Това е валидно  в още по-голяма степен във време на криза или  слаб икономически растеж.

Някои от  възможните реформи, които биха спомогнали за по-добра позиция на България и по-бърз растеж,  включват:

- Образователна реформа - заместване на част от държавната субсидия за висшите учебни заведения с проектно финансиране; ваучерна система за началното и средното образование;

- Премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове;

- Облекчаване на изискванията за полагане на извънреден/нощен труд;

- Премахване на държавните субсидии като тези в земеделието, железопътния транспорт, пощите;

- Премахване на данъци с ниска ефективност - данък дивидент, данък наследство, данък лихви;

- Отмяна на всички планове за въвеждане и/или повишаване на данъчната тежест;

- Предоставяне на избор на осигуряващите се в пенсионната система дали да се осигуряват в държавната система или чрез лични пенсионни сметки;

- Избор в здравната система - разбиване монопола на НЗОК;

- Цялостна промяна на процедурата по несъстоятелност - например, датата на фалит да не предхожда откриването на процедурата с повече от 3 години;

- Реално прилагане на оценка на въздействието за всички нормативни актове;

- Повишаване на независимостта на съдебната власт;

- Масово предлагане на е-услуги от  администрацията и санкции за институциите и административните служители при липса на такива;

- Намаляване на административните структури и наетите в администрацията;

- Незабавна и прозрачна приватизация на  държавните активи и ускоряване на концесионирането на инфраструктурни обекти.

Подкрепи Economic.bg