Сметната палата ще проверява ДКЕВР

Одитът ще отговори дали правилно е определена цената тока, парното, водата и газа, и дали регулаторът е контролирал всички дружества равнопоставено

104 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Сметната палата ще проверява как Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е формирала цените на природния газ, топлинната, електрическата енергия и на ВиК услугите, и как е контролирала тяхното изпълнение. Одитът ще обхване периода от 1 януари 2011 г. до 31 януари 2013 г., реши специалната парламентарна комисия, създадена за формулиране и възлагане на проверката на държавния контролен орган.
 
Окончателният одитен доклад ще бъде изготвен и връчен на парламентарната комисия до 30 април. Депутатите ще дебатират по него до 10 май, когато приключва работата на парламента и се влиза в предизборен период.

Одитът включва предварително проучване на нормативната уредба. Подготвя се програма и одитният екип влиза в Комисията, проверява на място огромен брой документация и събира обяснения. Подготвя проект, който трябва мине през процедури за контрол на качеството и след това се връчва на председателя на ДКЕВР за възражения. Комисията трябва да внесе своите възражения, ако има такива, в 14 дневен срок. Екипът на Сметната палата решава кои от тях приема и се подготвя окончателен доклад, който се внася на заседание при председателя на Палата и се одобрява.

След това се поставя на интернет страницата на ДКЕВР и се внася в парламента за обсъждане и вземане на решение.

Задачата на одита не е да отговори точно защо са високи сметките за парно. "Ние ще направим три одита - на Топлофикация София, на ДКЕВР и на Министерството на икономиката и енергетиката", каза Валери Димитров, председател на Сметната парата.

ДКЕВР упражняват контрол върху доставчиците на услугите, МИЕТ - върху топлинните счетоводители.

"По отношение на ДКЕВР нашата задача е да видим какви са регулативните и контролни практики на Комисията при ценооразуването, тъй като тя утвърждава цените на четирите вида ресурси - вода, природен газ, топлинна енергия и електроенергия, и контролира спазването им. Сметната палата ще даде оценка как ДКЕВР си върши работата. Тя е ще даде косвен отговор за високите сметки", обясни проф. Валери Димитров.   

Трите одита ще бъдат оформени като единно задание към Сметната палата и ще бъдат гласувани в пленарна зала. След това експертите на Сметната палата влизат в Топлофикация София, МИЕТ и ДКЕВР.

Подкрепи Economic.bg