Спад на износа сви приходите на "Алкомет"

Печалбата на шуменското предприятие намалява повече от два пъти

По-малко реализирана продукция на външните пазари доведе до спад в приходите на "Алкомет" АД, показва публикувания на БФБ отчет на дружеството за деветмесечието на тази година. Продажбите, които формират 99.75% от оборота, намаляват с 6.8% на годишна база до 197.85 млн. лв.

Според доклада за дейността, за деветте месеца на от началото на 2012 г. дружеството е продало общо 40.34 тона продукция. От нея 36.58 тона е реализирана на пазарите извън България, което е спад от 1.3% на годишна база. Продадената на българския пазар продукция се е повишила с 14.2% до 3.76 тона за януари-септември тази година. Извън България обаче се пласира 90.6% от произведеното в "Алкомет". "За отчетния период най-големия пазар за продуктите на "Алкомет" остана германския, следван от полския, италианския, датския, австрийския и френския", посочват от дружеството.

Печалбата "Алкомет" в края на септември е 2.96 млн. лв., като се понижава над 2 пъти спрямо положителен финансов резултат от 6.42 млн. лв. за деветмесечието на миналата година.

В ранната търговия днес не бяха сключени сделки с акции на "Алкомет". Вчера бяха прехвърлени 353 книжа, а цената на затваряне се понижи с 3.53% до 4.92 лв. за акция.

Коментари: 0