АПИ избра кои фирми ще правят проектите на „Траянови врата“ и „Топли дол“

Въз основа на проучванията ще бъдат предприети ремонтните дейности

АПИ избра кои фирми ще правят проектите на „Траянови врата“ и „Топли дол“

Агенция пътна инфраструктура (АПИ) избра фирмите, които ще изработят техническите проекти за ремонт на тунелите „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ и „Траянови врата“ на „Тракия“. Въз основа на тези проучвания, след това ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности.

За проекта на „Топли дол“ АПИ е подписала договор с компанията „Пътпроект“ ЕООД. Той е на стойност 333 408 лв. с ДДС. Тунелът е при 39-ти километър на АМ „Хемус“ е с дължина 883 м.

Техническият проект на „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ ще бъде изработен от Обединение „Свеко-Трансконсулт 22“, с участници „Свеко енергопроект“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД. Договорът е за 407 100 лв. с ДДС.

Срокът за изработването и на двата проекта е 150 дни.

Техническите проекти включват геодезически измервания, конструктивни обследвания на съоръженията, при необходимост инженерно-геоложки проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи. Целта е да се предвидят всички нужни мерки и дейности, които трябва да се изпълнят на двата тунела, в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.

Двете съоръжения са пуснати в експлоатация през 1985 г.

Коментари: 0