Фирмите управляват по-добре финансите си

Това според Райфайзенбанк показват данните за депозитите на компаниите от реалния сектор в България

Фирмите управляват по-добре финансите си
Това, че от септември насам депозитите на фирмите растат по-бавно - със спадащ едноцифрен темп, е положителен факт. Това е сигнал за подобрено финансово управление и подобрен инвестиционен процес на фирмите от реалната икономика. Така икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев коментира последните данни от паричната статистика на БНБ в месечния си икономически обзор.

Данните показват, че стойностният обем на депозитите през декември е нараснал със 7.4% на годишна база, като при домакинствата увеличението е с 8.5%, а при нефинансовите предприятия - с 5.1%.

Анализаторите на банката отбелязват, че кредитирането расте със 7.5% към края на декември, движен от увеличение на кредитите към домакинствата с 11.2% и на кредитите към нефинансовите предприятия с 5.2%. Положителен факт е освен това, че кредитирането бележи годишен ръст за двадесет и седми пореден месец, пише в анализа.

„Към края на декември относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 2.0 пр. п. спрямо нивото им от края на 2017 г., като достигна 14.4%, което остава все още относително високо равнище. Очакваме плавното спадане в дела на лошите и преструктурирани кредити да продължи и през първото полугодие на 2019 г.“, коментира Емил Калчев.
Коментари: 0