Икономиката на България расте с 3% през второто тримесечие

Основен двигател на растежа е потреблението на домакинствата

Икономиката на България расте с 3% през второто тримесечие
Икономиката на България е нараснала с 3% през второто тримесечие на 2016 г., показват предварителните данни на НСИ. Най-голяма част от създадената стойност в периода април-юни се дължи на крайното потребление, което расте с 1.8% спрямо същия период на предходната година. Вижда се леко забавяне на растежа спрямо първото тримесечие, което се дължи на по-слабото участие на държавата. Основен двигател през последния отчетен период е потреблението на домакинствата (2.4% ръст), докато правителството има отрицателен принос (-0.6%).

През 2015 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) достигна 3% благодарение на държавните разходи и износа. Сега износът расте с 2.4%, но приносът му към икономиката е отрицателен, тъй като вност расте с повече – с 3.4%. От данните на НСИ се вижда, че икономиката не може да разчита и на инвестициите. Тук отново проблемът идва от по-ниските капиталови разходи на държавата, свързани с бавното стартиране на европейските проекти по втория програмен период.

През второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.4 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 4.2%. Индустриалният сектор запазва относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 66.5% при 66.1% през съответния период на предходната година.

Всеки работещ човек в България е създал средно 6 109.6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 14.7 лв. БВП за един отработен час.  Това означава, че производителността на труда в България се е увеличила с близо 1% спрямо година по-рано.

Коментари: 0