МФ: Новият дълг ще отиде за изплащане на стар

От 2015 до 2017 г. ще бъдат изплатени 6 млрд. евро предишни държавни задължения

МФ: Новият дълг ще отиде за изплащане на стар
252 ~ 2 мин. четене
Във връзка с неблагоразумните спекулации относно управлението на държавния дълг от страна на политици, с което се застрашава финансовата стабилност на държавата и се поставя под съмнение възможността държавата да финансира основните си функции в рамките на Закона за държавния бюджет, от МФ представиха информация за рефинансиране на държавния дълг и финансиране на бюджетния дефицит за периода 2015-2017 година. 

Очакваният размер на погашенията по държавния дълг, в обращение към 31.12.2014 г., за периода 2015-2017 г. възлиза на около 6 млрд. евро. 

Очакваният размер на бюджетните дефицити за периода 2015-2017 г. е около 6.5 млрд. лв. (3.32 млрд. евро), или необходимата сума за финансиране на погашения по съществуващ към 31.12.2014 г. държавен дълг и за финансиране на бюджетен дефицит за визирания тригодишен период ще бъдат необходими малко над 9 млрд. евро.

Забележка:

* Прогнозните допускания са разработени на база:                              

 - рефинансиране на дълга, поет към 31.12.2014 г. и залегнал по СБП за периода 2015-2017 г.;                                 

 - финансиране на планирания бюджетен дефицит по СБП за периода 2015-2017 г.                                               

** Държавният дълг към края на 2014 г. по отчетни данни възлиза на 22,1 млрд. лв. или 27,1 % от прогнозния БВП /14.11.2014 г./

По-рано днес депутати от опозицията изразиха опасения, че с поемането на нови задължения държавата влиза в дългова спирала и "гръцки сценарий". Управляващите опровергаха подобни тези с аргумента ,че средствата ще се ползват главно за погасяване на емитиран преди години държавен дълг, а стъпката ще доведе до по-евтино финансиране на задълженията на страната.

Ето и коментарът във Фейсбук на икономиста Георги Ангелов относно планираното от държавата емитиране на 8 млрд. евро дълг в периода 2015-2017 г.:

"Да обобщим:
- не са 8 милиарда "нов дълг", а основно рефинансиране/изплащане на стари дългове
- не е изненадващо, защото е част от бюджета от есента на миналата година
- не са 10% лихва и 30 години срок, а 2.3% пазарна лихва за 10-годишен дълг към вчерашна дата
- не е еднократен заем, а тригодишна програма за емисии
- не са секретни договори, а са публикувани на интернет страницата на парламента в понеделник (1 работен ден след подписването им)
- няма да се увеличи държавният дълг до 60% от БВП, а ще спадне до 27% през 2017 година
- няма да има свръхзадлъжняване, а облекчаване на обслужването на дълга заради по-ниските лихви и по-дългете срокове

За сравнение - емисията глобални облигации, които изплатихме тази година, беше с лихва 8.5%. Новата емисия от миналата година е с лихва от 3.055%, а тази година лихвите спаднаха до 2.2-2.3% (ако се намалят дефицитите, може да падне и под 1.5%, както в Ирландия и балтийските страни). Което означава много по-ниски лихви и спестявания на лихвени разходи".

Подкрепи Economic.bg