МОН ще инвестира 450 хил. лв. в задържане на децата в училище

С общо 300 хил. лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на екипите, занимаващи се да връщат отпадналите ученици

МОН ще инвестира 450 хил. лв. в задържане на децата в училище

Снимка: Economic.bg

1024 ~ 2 мин. четене

Изготвен е проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“, чиято цел ще е задържане на децата в образователната система. Тя е на стойност 450 хил. лв. и ще съдържа два модула.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на днешното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Част от средствата по програмата ще са за финансиране работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици, която ще продължи и занапред.

По първия модул на Националната програма с общо 300 хил. лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 хил. лв., добави Вълчев.

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221.

След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са и 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги.

По думите на образователния министър най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%) и др.

„Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи (МВР) и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите“, подчерта Вълчев. В момента в платформата са включени почти 200 общини. С АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение.

Подкрепи Economic.bg