От днес родители в неплатен отпуск могат да кандидатстват за 375 лв.

Преди това те обаче те трябва да са изчерпали платения си отпуск и да не са включени в схемата „60/40“

От днес родители в неплатен отпуск могат да кандидатстват за 375 лв.

Снимка: Economic.bg/ Архив

12756 ~ 2 мин. четене

Агенцията за социално подпомагане започва да приема от родителите, на които се е наложило да излязат в неплатен отпуск заради Covid-19, заявления за отпускане на 375 лв. еднократна помощ от държавата. Тя ще се предостави заради удължаването на извънредното положение и растящия брой семейства с деца, които се затрудняват да задоволят своите здравни, битови и други жизненоважни потребности.

Според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) еднократната помощ за семействата може да е в размер до пет пъти гарантирания минимален доход в страната. Към днешна дата този минимален доход е 75 лв.

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст. Има условие към момента на заявяване на помощта единият или и двамата родители (или родителят, отглеждащ дете сам) да няма вече право на платен отпуск или пък то вече да е използвано. Също така трябва заявеният неплатен отпуск да е минимум 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

За предоставянето на еднократната помощ на семействата е заложен и критерий за доходите. Месечният доход на никого от членовете от семейството не трябва да надхвърля 610 лв. Също така родителите не трябва да имат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи.

Също така кандидатстващите родители не трябва през тази година вече да са получавали еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане, нито пък да са включени в схемата „60/40“.

Двамата родители или самотният родител трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако преди 13 март 2020 г. детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище.

Заявленията за отпускане на еднократната помощ могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), по пощата с известие за доставяне и на следния имейл адрес - [email protected].

Подкрепи Economic.bg