Фирмите няма да подават документ при липса на промяна в условията на труд

С промяната около 160 000 фирми ще бъдат освободени от това задължение

Снимка: Economic

Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, вече не трябва да подават документ в дирекция „Инспекция по труда“, за да удостоверят това. Това предвиждат промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които бяха приети от правителството.

Изискването е премахнато, тъй като документите съдържат данни, които само потвърждават липсата на промяна на вече декларирана информация. Така отпадна още една необоснована административна тежест за работодателите. С промяната около 160 000 фирми ще бъдат освободени от това задължение.

Сега всяка година в срок до 30 април фирмите трябваше да подават писмено уведомление, че не са имали промени, свързани с адреса, вида и характера на компанията, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и мерките, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.

С други промени в закона се създава законово основание Службите по трудова медицина да извършват своята дейност по стандарти, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. Целта е да се подобри качеството и контрола върху дейността им.

Предлага се Националният съвет по условия на труд да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда. По този начин се премахва дублирането на функциите на двата съвета и се създават условия за ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасността и здравето при работа.




Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: фирми | документ | промяна | инспекция по труда | удостоверения | условия на труд