ЕК глобява България с 28 хил. лв. дневно

Страната ни не е транспонирала европейска директива и е дадена на Съда на ЕС

България не е предприела необходимите мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС), поради тази причина Европейската комисия налага глоба в размер на 14.1 хил. евро (28 хил. лв.) дневно. Искът на Комисията е предявен пред Съда на ЕС, като в него са посочени още Гърция и Финландия като държави, които не са имплементирали Директивата и също ще бъдат глобени.

Трите държави трябваше да транспонират директивата в националното си право до 18 септември 2016 г. Комисията ще поиска от Съда да наложи дневна парична санкция, която да действа от деня на постановяване на решението до деня, когато директивата бъде изцяло приведена в действие и влезе в сила в националното законодателство.

Процедурите за нарушение срещу България, Гърция и Финландия бяха започнати през ноември 2016 г., а мотивираните становища бяха изпратени през юли 2017 г. България и Гърция не са уведомили Комисията за приемането на мерки с оглед транспониране на директивата. Финландия е уведомила Комисията относно приемането на мерките, необходими за транспониране на директивата, но тези мерки се прилагат само по отношение на континенталната част на Финландия, но не и към провинция Оланд, която също попада в приложното поле на Директивата.

Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, рибарство, аквакултури и други употреби, изведе на преден план необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите ни. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да се осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето.

В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.