Бизнес / Компании


Още от Компании

Продажбата на „БДЖ-Товарни превози” е ключът за развитието на българската железница

Единственият възможен изход е да се следва стриктно Плана за преструктуриране и финансово стабилизиране, който беше изготвен през 2010 г., като периодично се актуализира