ЕКО (7)

Столична община разкрива два мобилни пункта за опасни отпадъци

Столична община разкрива два мобилни пункта за опасни отпадъци

Столична община разкрива мобилни пунктове, в които гражданите могат да изхвърлят своите електрически и опасни отпадъци. Инициативата е част от Европейската седмица за намаляване на отпадъците