Лио Варадкар (3)

Новият облик на гара Пазарджик (галерия)

Новият облик на гара Пазарджик (галерия)

Приемно здание на гара Пазарджик е построено през 70-те години на миналия век. Конструкцията е монополитна скелетно-гредова, с носещи греди, колони и плочи. Сградата е двуетажна, с частичен сутерен и плосък покрив