балкански страни (3)

240 български мебелни фирми пред ликвидация

Около 240 български фирми за производство на мебели вървят към ликвидация, сочи анализ за състоянието на мебелната промишленост, изготвен от Българска стопанска камара (БСК). Свиването на пазара на мебели е резултат от кризата, която доведе до замразяв