бележки за доходите (2)

Догодина НАП ще попълва данъчните декларации

Догодина НАП ще попълва данъчните декларации

Догодина служителите на Националната агенция по приходите (НАП) ще попълват данъчните декларации за доходите на гражданите. От данъкоплатците ще се изисква единствено с персоналния си идентификационен код